Ylven vuosikokous 16.3. klo. 18:00

11.03.2017

Ylven sääntömääräinen vuosikokous järjestetään kahvila Emmi ja Sulossa (Mikkolantie 1-3, Ylöjärvi) torstaina 16.3.2017 klo. 18:00. Tervetuloa.

Esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

3. Todetan läsnäolijat.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

6. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

7. Käsotellään hallituksen esitys yhdistyksen toimintakertomukseksi edelliseltä vuodelta 2016.

8. Käsitellään hallituksen esitys yhdistyksen tilinpäätökseksi edelliseltä vuodelta 2016 sekä toiminnantarkastajien lausunto.

9. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille.

10. Muut hallitukselle esitetyt asiat.

11. Kokouksen päättäminen.