Kevät ja kesä 2020

11.04.2020

COVID-19 tilanne on tehnyt keväästä varsin erikoisen monella tapaa. Sillä on luonnollisesti myös vaikutusta Ylven toimintaan. Tälle sivulle on kerätty huomioitavia asioita kevään ja kesän 2020 toiminnassa.

Hallitus, vuosikokous ja vastuuhenkilöt

Koska vuosikokousta ei voitu järjestää suunniteltuun aikaan, viime vuoden hallitus jatkaa toiminnassa siihen asti, että uusi saadaan vuosikokouksessa valittua. Vuosikokous aikataulutetaan ja sen pitämisestä tiedotetaan erikseen, kun tilanne sen sallii.

Vastuuhenkilöissä on vuodelle 2020 tapahtunut muutoksia. Jani Mäkinen astui satamakapteenin pestistä sivuun ja Turkka Sihvonen lupautui tilalle. Turkan paikalle saari-isännäksi puolestaan lupautui Lasse Nurmi. Suurkiitos herroille sekä menneestä, että tulevasta panoksesta seuran toiminnan hyväksi.

Veneiden laskusta

Veneiden laskun aikataulu on jo sovittuna ja se löytyy täältä. Veneiden laskun yhteydessäkin tulee huomioida "turvaväli" ja välttää kokoontumasta suurina joukkoina yhteen.

Heposaaren käytöstä

Heposaaren käyttöä tarkastellaan kevään myötä tilanteen kehittyessä. Mikäli on tarpeen tehdä käyttöön erityisiä rajoituksia, niistä tiedotetaan erikseen. Toistaiseksi todetaan vain, että jokainen käyttää saarta omalla vastuullaan ja siellä tulee noudattaa samoja nykytilanteen edellyttämiä periaatteita kuin arjessa muutenkin. Pidetään turvavälit laiturissa, ei kokoonnuta isoiksi ryhmiksi nuotiopaikoille ja pidetään huolta kaikenlaisesta hygieniasta kautta linjan. Erityisesti saunomisen kanssa kannattaa olla tarkkana. Vaikka virukset saattaisivatkin kuolla kuumassa tilassa, saunassa ja pesuhuoneessa on paljon otollisia pintoja viruksen leviämisen kannalta.


Veneiden katsastuksesta

Veneiden katsastuksesta on kaudelle 2020 ohjeistettu kattojärjestö SPV:n toimesta näin:


Vuosikatsastus videoyhteydellä

 • Seurat toteuttavat katsastusaikojen varaamisen haluamallaan tai nykyisellä tavalla.
 • Oletus: veneilijällä on tallella katsastuslomakkeen molemmat sivut ja venetodistus
 • Jos näin ei ole, veneilijän tulee sopia katsastajan tai seuran toimihenkilön kanssa kuinka hän saa nämä asiakirjat ja minkä vuoden katsastusruutuun tämän vuoden merkintä tehdään.
 • Vuosikatsastus tehdään ensisijaisesti videoyhteyttä hyväksi käyttämällä niin, että veneilijä ja katsastaja muodostavat kuvayhteyden matkapuhelimillaan.
 • Veneilijä valmistelee veneen huolellisesti katsastusta varten niin, että hän pääsee puhelimensa kameralla katsastettaviin kohteisiin vaivatta. Kaikki irtovarusteet tulee ottaa ennen katsastusta valmiiksi esille ja mahdollisuuksien mukaan samaan paikkaan esimerkiksi penkille tai pöydälle.
 • Katsastaja pyytää veneilijää kuljettamaan kameran haluamiinsa kohteisiin ja tarkistaa näin veneen ja varustuksen mahdollisimman tarkasti kuten vuosikatsastuksessa.
 • Kun vuosikatsastus on näin valmis, veneilijä kirjoittaa katsastuslomakkeen ja venetodistuksen sovittuun kohtaan katsastusluokan, päiväyksen ja tekstin "omakatsastus" ja näyttää katsastajalle videoyhteydellä, että näin on tehty.
 • Katsastaja merkitsee katsastuksen Suuliin tai kuten vuosikatsastus seurassa on muutoinkin tallennettu.
 • Seura toimittaa veneilijälle katsastustarran erikseen seurassa sovittavalla menettelyllä ja veneilijä kiinnittää tarran katsastajan antamien ohjeiden mukaan, yleensä edellisen tarran päälle tai sen paikalle.

Vuosikatsastus ilman videoyhteyttä

 • Seurat toteuttavat katsastusaikojen varaamisen haluamallaan tai nykyisellä tavalla.
 • Oletus: veneilijällä on tallella katsastuslomakkeen molemmat sivut ja venetodistus
 • Jos näin ei ole, veneilijän tulee sopia katsastajan tai seuran toimihenkilön kanssa kuinka hän saa nämä asiakirjat ja minkä vuoden katsastusruutuun tämän vuoden merkintä tehdään.
 • Kun videoyhteydellä tapahtuva katsastus ei ole teknisistä tai muista syistä mahdollinen, keskustelevat veneilijä ja katsastaja ensin vuosikatsastuksen sisällöstä ja veneilijä tekee ohjeiden pohjalta omakatsastuksen itse.
 • Kun vuosikatsastus on näin valmis, veneilijä kirjoittaa katsastuslomakkeen ja venetodistuksen sovittuun kohtaan katsastusluokan, päiväyksen ja tekstin "omakatsastus" ja nälähettää katsastajalle valokuvan, että näin on tehty. Ellei valokuvan lähettäminenkään ole mahdollista, ilmoittaa veneilijä katsastajalle nämä tiedot puhelimitse tai muuten seurassa sovittavalla tavalla.
 • Katsastaja merkitsee katsastuksen Suuliin tai kuten vuosikatsastus seurassa on muutoinkin tallennettu.
 • Seura toimittaa veneilijälle katsastustarran erikseen seurassa sovittavalla menettelyllä ja veneilijä kiinnittää tarran katsastajan antamien ohjeiden mukaan, yleensä edellisen tarran päälle tai sen paikalle.

Peruskatsastus

 • Runkokatsastukset siirretään tarvittaessa syksyyn vesiltänoston jälkeiseen aikaan.
 • Veneelle tehdään silloin kauden alusssa vain vuosikatastus edellä kuvatulla tavalla.
 • Suuli ei valitettavasti tue tällaista järjestelyä. Suuliin merkitään kauden alussa tehdyksi vain vuosikatsastus ja peruskatsastus merkitään Suuliin vasta sitten, kun peruskatsastus on tehty. Tästä on kuitenkin seurauksena se, että kauden ajan Suuli ilmoittaa veneeltä peruskatsastuksen puuttuvaksi. Tätä emme pysty nyt valitettavasti korjaamaan, sen kanssa on vain elettävä.