Hallitus Tiedottaa

GDPR asetuksen vuoksi olemme poistaneet jäsen/veneluettelon seuran nettisivulta. Selvittelemme vielä, voiko listausta sivuilla pitää ja jos se osoittautuu mahdolliseksi, sivu lisätään takaisin.

Hallitus on ottanut askeleen ja luonut (Heinin toimesta) Ylve WhatsApp ryhmän, joka on tarkoitettu seuran jäsenten väliseen asialliseen kommunikaatioon. Hallitus käyttää ryhmää myös yhtenä tiedotuskanavana ajankohtaisissa asioissa. Ensimmäisenä viestinä ryhmälle lähetettiin naisjaoston kutsu naisten saunailtaan.

Syyskokouksessa päätetty sääntömuutos on nyt hyväksytty Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Säännöt on päivitetty vastaavasti.

Kaikkia seuran jäseniä pyydetään varmistamaan, että heidän yhteystietonsa ovat ajan tasalla. Varmistaisitteko, että puhelinnumeronne on oikein Jäsen/venerekisteri -sivulla. Mikäli numero on väärin, ilmoittakaa ystävällisesti oikea numero jäsensihteerille. Jäsensihteerin yhteystiedot löytyvät Muut vastuuhenkilöt -sivulta.